plfr en de

Numeryczny Model Terenu - ten produkt możemy zaproponować w wielu formach zależnych od zastosowania. Definiując oczekiwaną dokładność można określić jakiego modelu potrzebujemy. Jednak należy pamiętać o tym, że inaczej tworzy się numeryczny model terenu, który ma służyć tylko i wyłącznie do poprawnego wygenerowania ortoobrazów, inaczej taki, który chcemy wykorzystać do stworzenia mapy warstwicowej, a jeszcze inaczej taki na bazie którego będziemy chcieli wykonać np. bilans mas ziemnych.

nmt

Każdy z tych rodzajów, oprócz finalnej postaci różni się również technologią wykonania oraz co najważniejsze - kosztem. Dlatego zanim rozpoczniemy realizację projektu zawierającego wykonanie numerycznego modelu terenu, uzgadniamy z naszymi klientami czego tak naprawdę oczekują. Tego typu podejście daje gwarancję wykonania produktu spełniającego wszystkie oczekiwania klienta a jednocześnie zapobiega wykonaniu niepotrzebnych czynności i narażaniu klientów na dodatkowe koszty.