plfr en de

Siedziba:
ul. Stawowa 33
34-730 Mszana Dolna

tel. 18 541 78 48

Oddział 
ul. Królowej Jadwigi 190C/2
30-212 Kraków

tel. 12 398 22 98
Kwestionariusz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych, którym jest firma TISS Szynalik Władysław, z siedzibą w Mszanie Dolnej, przy ul. Stawowa 33, w celu wysyłania informacji handlowych w drodze wiadomości e-mail. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz usunięcia.

Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.