Firma TISS działa głównie jako podwykonawca największych polskich i wielu światowych firm geodezyjnych. Taka strategia pozwala nam skupić się na stronie technicznej wykonywanych przez nas projektów oraz na rozbudowie potencjału wykonawczego.

fotogrametria

Zajmujemy się szeroko pojętym przetwarzaniem danych geodezyjno-fotogrametrycznych. Nasze produkty to: aerotriangulacja, ortofotomapa, numeryczny model terenu, mapy wykonywane na podstawie zdjęć  lotniczych, modele miast 3D, a także opracowania GIS. Specjalizujemy się również w obróbce i przetwarzaniu danych z naziemnego  skaningu laserowego. Działając od 2001 roku, zdobyliśmy doświadczenie wykonując szereg zaawansowanych prac, zarówno dla klientów z Polski, jak również z zagranicy. Realizowaliśmy projekty z wielu krajów Europy, Ameryki, Afryki, Azji oraz Australii. Różnorodność danych a także indywidualne podejście do warunków technicznych pozwoliły naszym pracownikom doskonalić i unowocześniać metody organizowania oraz kierowania projektami. Dzięki tym doświadczeniom, wyspecjalizowanemu zespołowi i odpowiednio dobranej technologii, potrafimy sprostać każdemu wyzwaniu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że pracujemy na oryginalnym, specjalistycznym oprogramowaniu znanych firm. To wszystko sprawia, że jako jedna z niewielu firm w Polsce potrafimy szybko wykonać każdy projekt zachowując jednocześnie najwyższe standardy jakości.